Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 07.11.2013, Plik PDF (245 KB)
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 7 MW w miejscowości Różyny, dz. nr ewid. 279/3" dla inwestora - firmy F - Energy Sp. z o. o. z siedziba pod adresem: Kczewo 80, 83-304 Przodkowo.
 
OBWIESZCZENIE 10.10.2013, Plik PDF (185 KB)
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zainstalowanie maszyn do obróbki drewna" dla inwestora - firmy ACTIV Meble Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczółkach przy ul. bałtyckiej 4 w Pszczółkach.
 
OBWIESZCZENIE 12.08.2013, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 93 metrów i mocy do 1,5 MW realizowanego na działkach nr ew. 258 i 265 w obrębie Kolnik w gminie Pszczółki. Pozostała infrastruktura - podziemna linia łącząca elektrownie z istniejącym GPZ będzie przebiegać przez działki 279 na terenie Gminy Pszczółki oraz 13 i 46/4 na terenie Gminy Tczew. Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej nastąpi na działce 15/2 również na terenie Gminy Tczew" dla inwestora - firmy Hanse Energia Hudemann Sylwia Hudemann z siedzibą pod adresem Niedźwiedzica 1C, 82-103 Stegna.
 
OBWIESZCZENIE 12.08.2013, Plik PDF (220 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z prośbą o zaopiniowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 93 metrów i mocy do 1,5 MW realizowanego na działkach nr ew. 258 i 265 w obrębie Kolnik w gminie Pszczółki. Pozostała infrastruktura - podziemna linia łącząca elektrownie z istniejącym GPZ będzie przebiegać przez działki 279 na terenie Gminy Pszczółki oraz 13 i 46/4 na terenie Gminy Tczew. Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej nastąpi na działce 15/2 również na terenie Gminy Tczew" dla inwestora - firmy Hanse Energia Hudemann Sylwia Hudemann z siedzibą pod adresem Niedźwiedzica 1C, 82-103 Stegna.
 
OBWIESZCZENIE 25.07.2013, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach (budowa nowego zbiornika sekwencyjnego)" planowanego do realizacji na działce nr 265/2, obręb Pszczółki dla inwestora - Gminy Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 19.07.2013, Plik PDF (200 KB)
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 7 MW w miejscowości Różyny, dz. nr ewid. 279/3" dla inwestora - firmy F - Energy Sp. z o. o. z siedziba pod adresem: Kczewo 80, 83-304 Przodkowo.
 
OBWIESZCZENIE 09.07.2013, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 300 kW"
 
OBWIESZCZENIE 07.06.2013, Plik PDF (80 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w Żelisławkach". 
 
OBWIESZCZENIE 08.05.2013, Plik PDF (156 KB)
Wójta Gminy Tczew w sprawie wszczęcia postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzech elektrowi wiatrowych o wysokości łącznej do 93 metrów i mocy 1,5 MW" realizowanego na dzialkach nr ew. 13 i 46 w obrębie Miłobądz".
 
OBWIESZCZENIE 29.04.2013, Plik PDF (185 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w Żelisławkach" dla inwestora - Gminy Pszczołki z siedzibą w Pszczólkach przy ul. Pomorskiej 18.
 
OBWIESZCZENIE 24.04.2013, Plik PDF (170 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w Żelisławkach" dla inwestora - Gminy Pszczólki z siedzibą w Pszczolkach przy ul. Pomorskiej 18.
 
OBWIESZCZENIE 15.03.2013, Plik PDF (170 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w Żelisławkach"
 
OBWIESZCZENIE 15.03.2013, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody w Żelisławkach"
 
OBWIESZCZENIE 26.02.2013, Plik PDF (190 KB)
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  "Rozbudowa dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych o dwa łączniki magazynowo-komunikacyjne na dzialce nr 262/6 położonej w Pszczółkach oraz budowa hali magazynowej na działce nr 260/11 położonej w Pszczółkach".