Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów oraz przetwarzanie w instalacji rębaka stacjonarnego służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych, w miejscowości Rębielcz na działce nr 139/5”
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu wprowadzenia do niego dodatkowej obróbki aluminium i jego stopów w obiekcie „BAKPIT” Różyny, gm. Pszczółki, powiat gdański”
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowoczesnej infrastruktury wraz ze specjalistyczną linią technologiczną do innowacyjnej obróbki perlitu w celu wprowadzenia na rynek energooszczędnych rozwiązań budowlanych na terenie działki nr 864 obręb Pszczółki, gmina Pszczółki, powiat gdański
 
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową wiaty, przy ul. Żuławskiej 6 w Pszczółkach, na działkach nr 255/3 i 255/4, obręb 0003 Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek CLIMA_PRODUKT Sp. z o.o., ul. Żuławska 6, 83-032 Pszczółki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową wiaty, przy ul. Żuławskiej 6 w Pszczółkach, na działkach nr 255/3 i 255/4, obręb 0003 Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża "Skowarcz I"
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia  pn. "Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A"
 
Wszystkie pliki publikowane w BIP są w formacie PDF