Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Sołectwo Kolnik

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2024-05-29 08:49:50Szkopiak AdrianAktualizacja dokumentu
2023-04-17 09:38:28Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-04-17 09:37:53Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-04-17 09:36:36Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-03-29 10:16:15Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-03-29 10:10:35Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-03-29 10:08:40Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-03-29 10:06:36Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-03-29 10:05:16Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-02-02 14:51:17Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-03-11 09:46:27Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-03-11 09:45:15Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-04-29 14:36:26Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-04-18 14:09:33Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-04-18 14:09:18Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-03-14 09:41:25Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-03-14 09:41:10Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-01-17 13:06:39Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2017-04-12 11:25:16Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2016-01-19 10:10:44Laskowski RafałAktualizacja dokumentu