Urząd Gminy w Pszczółkach

Urząd Gminy w Pszczółkach
Adres ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
email urzad@pszczolki.pl
ePUAP /2204062/SkrytkaESP
NIP 593-10-90-309 (Gmina Pszczółki)
Nr konta BS Pszczółki 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007
Kod TERYT 2204062
Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek Praca wewnętrzna
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

  

Wykaz pracowników
nr pokoju stanowisko pracownik kontakt nr wew.
5 biuro podawcze Dagmara Słabek

tel. 58 683 91 28
tel. 512 048 786
urzad@pszczolki.pl

325
1 sekretariat Wójta Adrianna Osipowska tel. 58 683 91 24 324
3 Wójt Maciej Urbanek tel. 58 683 91 28 -
4

Zastępca Wójta

Piotr Chajewski tel. 58 683 91 28 -
24 Sekretarz Gminy
Koordynator ds. dostępności
Olga Laskowska tel. 58 683 91 28 -
12 Skarbnik Gminy Monika Grala-Wierzba tel. 58 683 91 28 -
6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Kancelaria Rady Gminy
Dorota Gromadzka tel. 58 682 92 44 306
Księgowość
21 Zastępca Skarbnika Bożena Socha tel. 504 475 131 356
11 księgowość budżetowa Agnieszka Gajewska tel. 504 475 077 355
11 księgowość budżetowa Dorota Rulewska tel. 504 475 249 359
10 księgowość budżetowa Edyta Tomowiak tel. 505 527 060 -
10 księgowość podatkowa Julia Dobrzyńska tel. 58 682 94 99 314
10 księgowość podatkowa Małgorzata Żyła tel. 504 475 339 360
10 księgowość podatkowa Wioletta Bielang tel. 786 957 472 348
10 deklaracje – gospodarka odpadami Monika Łożyńska tel. 58 682 93 96 309
10 księgowość budżetowa Ewelina Kulczycka tel. 512 048 477 330
21 Z-ca Kierownika Referatu Finansowego Katarzyna Czerwonka tel. 512 048 842 312
21 księgowość oświatowa - tel. 58 682 93 97 310
10 księgowość oświatowa Magdalena Strojecka tel. 58 682 90 41 327
21 płace oświata Renata Walkowiak tel. 58 683 95 11 331
Referat Infrastruktury i Środowiska
16 Kierownik Anna Gołkowska tel. 58 682 91 43 303
14 geodezja, uzgodnienia drogowe Barbara Drzewiecka tel. 786 957 455 341
14 obrót nieruchomościami Anna Szymecka-Jocz tel. 58 682 99 89 318
15 ochrona środowiska Monika Szadkowska tel. 786 957 459 342
15 infrastruktura drogowa Jarosław Drzewiecki tel. 512 048 754 316
15 inżynieria środowiska Piotr Jocz tel. 512 048 766 311
Referat edukacji
23 Kierownik Anna Ochmińska tel. 505 527 043 -
23 edukacja Kamila Domagała tel. 504 475 167 358
Kamienica kultury edukacja Katarzyna Walińska tel. 786 957 462 345
Stanowiska samodzielne
5 sprawy organizacyjno-administracyjne Dorota Borkowska tel. 58 682 92 03 305
7 ewidencja ludności Danuta Krefta
Ewa Rolewska – Cieciora
Monika Szkopiak - dłuższa nieobecność
tel. 58 682 93 04 307
13 inwestycje gminne Angelika Woźnica tel. 786 957 461 344
13 sprawy komunalne i opłaty Katarzyna Ryszkowska tel. 505 527 202 -
14 zagospodarowanie przestrzenne Agnieszka Rogińska tel. 58 682 95 46 315
21 obrona cywilna Ewa Rolewska – Cieciora tel. 505 527 084 -
21 informatyk Adrian Szkopiak tel. 58 683 94 00 329
21 informatyk Rafał Laskowski tel. 58 683 91 29 326
22 kadry i płace Anna Żurek tel. 504 475 162 357
22 promocja Aleksandra Feliksiak tel. 58 683 91 47 333
25 zamówienia publiczne Ewa Knut tel. 512 048 764 317
25 zamówienia publiczne Adrianna Osipowska tel. 504 475 373 -
25 Projekty, Czyste Powietrze Władysław Jankow tel. 58 682 94 60 313
25 archiwum, projekty Justyna Górska tel. 786 957 460 343
Kamienica kultury kultura i turystyka Ewa Grabowska tel. 58 683 90 01 319
Kamienica kultury działalność gospodarcza Katarzyna Walińska tel. 786 957 462 345
Kamienica kultury sport i rekreacja Anna Kwaśna tel. 504 475 049 354
ECO PROBE Sp. z o.o.
(zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków)
ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki
    sekretariat / zgłaszanie awarii

tel. 690 009 360

ecoprobe@ecoprobe.pl

 
  Prezes Zarządu Arkadiusz Gorczyński tel. 690 009 360  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

  kierownik Beata Nowakowska tel. 512 909 073 321
  podinspektor ds. księgowości budżetowej Magdalena Chamska tel. 505 530 027  
  główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych Alicja Draheim tel. 512 909 091 322
  insp. ds. profilaktyki środowiskowej Iwona Gudyka tel. 512 909 092 320
  insp. ds. kadr i płac Magdalena Kalkowska tel. 504 450 714 353
  insp. ds. świadczeń Małgorzata Klamann tel. 512 909 088 323
  opiekunka środowiskowa Beata Krzemianowska tel. 505 529 974  
  specjalista pracy socjalnej - tel. 512 909 126 126
  pracownik socjalny Monika Mowińska tel. 512 909 116 116
  starszy insp. ds. świadczeń Jolanta Pajdak tel. 504 450 601 351
  pracownik socjalny Elżbieta Szlagowska tel. 504 450 587 350
  główna księgowa Anna Ziewiec tel. 512 909 105 105
  Asystent rodziny   tel. 504 450 608  

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓŁKACH

ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Michał Piotrowicz

tel. 506 280 248

biblioteka@pszczolki.pl

Wypożyczalnia  

tel. 506 280 387

SZKOŁA PODSTAWOWA W PSZCZÓŁKACH

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Patrycja Linda-Górka tel. 58 682 94 50

PRZEDSZKOLE "Pszczółka Maja" W PSZCZÓŁKACH

ul. Szkolna 6, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Jolanta Słupecka tel. 58 682 91 46

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻYNACH

Różyny, ul. Kościelna 2, 83-031 Łęgowo

Dyrektor Grażyna Lewandowska tel. 58 691 15 11

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWARCZU

Skowarcz ul. Gdańska 9, 83-032 Pszczółki

Dyrektor

Karol Gołąbek tel. 58 682 91 40