Urząd Gminy w Pszczółkach
GODZINY PRACY
Poniedziałek 7:30-16:30
Wtorek Praca wewnętrzna
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30
Mapa dojazdu

Urząd Gminy w Pszczółkach zlokalizowany jest przy
ul. Pomorskiej 18. W sąsiednich budynkach znajdują się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Kamienica kultury. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz dworzec kolejowy.

 

Kontakt

Czym jest Urząd Gminy w Pszczółkach?

Urząd Gminy w Pszczółkach jest instytucją samorządową – jednostką organizacyjną Gminy Pszczółki. Przy jego pomocy Wójt wykonuje zadania gminy.

Czym zajmuje się Urząd Gminy w Pszczółkach?

Urząd Gminy w Pszczółkach zajmuje się sprawami lokalnymi dotyczącymi terenu Gminy Pszczółki.

Najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się urząd, to:

 • ład przestrzenny,
 • nadawanie nazw ulic i numeracja budynków
 • ochrona środowiska i odbiór odpadów komunalnych,
 • utrzymanie budynków gminnych, tj. budynki administracyjne, mieszkaniowe, świetlice,
 • utrzymanie obiektów gminnych tj. drogi, parkingi, oświetlenie uliczne, tereny rekreacyjno-sportowe, parki, zieleńce,
 • organizacja zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • promocja gminy,
 • naliczanie i pobieranie podatków i opłat lokalnych,
 • wsparcie funkcjonowania placówek oświatowych,
 • zapewnienie dowozów do szkół i przyznawanie stypendiów,
 • obsługa gminnego transportu publicznego,
 • rejestrowanie działalności gospodarczych,
 • wydawanie dowodów osobistych, meldowanie i wymeldowywanie,
 • rejestrowanie urodzeń, zgonów i małżeństw.

 

Zakres działalności - tekst odczytywany maszynowo

Zakres działalności - nagranie w polskim języku migowym

Zakres działalności - tekst łatwy do czytania

zdjęcie urzędu