Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> PETYCJE
 
Informacje ogólne plik PDF
 
Ustawa o petycjach plik PDF
 
Zbiorcza informacja o petycjach - 2018 plik PDF
 
Zbiorcza informacja o petycjach - 2017 plik PDF
 
Zbiorcza informacja o petycjach - 2016 plik PDF
 
Zbiorcza informacja o petycjach - 2015 plik PDF
 
 
Nr Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
Petycje złożone w 2019 r.
1 pobierz  30.01.2019 Dot. przyznania stypendium Wójta Gminy Pszczółki uczniom VIII klasy Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 29.04.2019 pobierz
2 pobierz 08.03.2019 O przystąpieniu  do programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019 Przekazano na stanowisko  ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 07.06.2019 pobierz
3 pobierz 11.04.2019 Przyznanie dofinansowania dopłaty do żłobka bezpośrednio rodzicom dzieci Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 11.07.2019 pobierz
4 pobierz 29.05.2019 Dotycząca zebrania ofert rynkowych w zakresie usług telekomunikacyjnych Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 28.08.2019 pobierz
5 pobierz 07.06.2019 Zaplanowanie postępowań przetargowych dot. modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa Przekazano na stanowisko  ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 06.09.2019 pobierz
6 pobierz 18.09.2019 Zmiana rozkladu jazdy autobusu szkolnego Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 17.12.2019 pobierz
7 pobierz 16.10.2019 Dot. dodatkowych nakładów na działanie Przedszkola Gminnego w Pszczółkach Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 15.01.2020 pobierz
8 pobierz 14.10.2019 Analiza procedur dotyczących płatności bezgotówkowych Zadekretowano na stanowisko ds. księgowości  budżetowej i obsługi kasy 13.01.2020 pobierz
9 pobierz 18.11.2019 Zmiana przepisów prawa miejscowego w zakresie odpłatności za parkingi przy kościołach, szpitalach i cmentarzach oraz cen produktów sprzedawanych w sklepach przyszpitalnych Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 17.02.2020 pobierz
10 pobierz 06.12.2019 Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnego miejsca parkingowego oraz poparcie w formie uchwały petycji o dokonanie intronizacji Jezusa na Króla Polski Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 05.03.2020  
Petycje złożone w 2018 r.
1 pobierz  07.05.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różyny, ul. Jesionowa Zadekretowano do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 06.08.2018 pobierz
2 pobierz 30.05.2018 Budowa stacji podnoszenia cisnienia w sieci wodociągowej w Skowarczu Zadekretowano do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 29.08.2018 pobierz
3 pobierz 21.08.2018 Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną zadekretowano do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 20.11.2018 pobierz
4 pobierz 09.11.2018 Dot. analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie zamówienia

Przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych i zarządzania programami

08.02.2019 pobierz
Petycje złożone w 2017 r.
1 pobierz 18.01.2017 Wnioskowanie kursowania autobusow w solectwie Kleszczewko

Przekazano na stanowisko ds. ewidencji dzialalności gospodarczej.
25.01.2017 uzupełniono adres do korespondencji.

24.04.2017 pobierz
2 pobierz 23.02.2017 Budowa boiska piłkarskiego trawiastego w Skowarczu Przekazano na stanowisko ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 22.05.2017 pobierz
3 pobierz 26.05.2017 Przekształcenie placu przy stadionie w Pszczółkach na osiedlowy parking Przekazano na stanowisko kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy 26.08.2017 pobierz
Petycje złożone w 2016 r.
1 pobierz 4.11.2016 Obniżenie stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych Zadekretowany do Referatu finansowego 31.12.2016 pobierz

Liczba odsłon:725
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-01-07 12:06:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-01-07 12:05:59