Urząd Gminy w Pszczółkach

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2024 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółki
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2024 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółki
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2023 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółki
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2023 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółki
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2023 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2022 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWA )
NFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2022 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA sierpniowa)
INFORMACJA  O PODSTAWOWEJ  KWOCIE DOTACJI  NA  ROK 2022 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W  PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI  (AKTUALIZACJA SIERPNIOWA)
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2022 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA CZERWCOWA)
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2022 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA KWIETNIOWA)
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2022 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółk
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2021 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA MARCOWA 2021)
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2021 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółki
INFORMACJA O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2020 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWA)
INFORMACJA O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2020 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 dla przedszkoli i statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pszczółki
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2019 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA – PAŹDZIERNIK 2019)
Korekta
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2019 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (kwiecień 2019)
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2019 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA ROK 2018 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWA)
INFORMACJA  O PODSTAWOWEJ  KWOCIE DOTACJI  NA  ROK 2018 DLA PRZEDSZKOLI  I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W  PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁK  (AKTUALIZACJA  MARCOWA)
INFORMACJA  O PODSTAWOWEJ  KWOCIE DOTACJI  NA  ROK 2018 DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W  PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI
INFORMACJA  O PODSTAWOWEJ  KWOCIE DOTACJI  NA  ROK 2017  DLA PRZEDSZKOLI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W  PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWA)
INFORMACJA  O PODSTAWOWEJ  KWOCIE DOTACJI  NA  ROK 2017  DLA PRZEDSZKOLI I  STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W  PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZÓŁKI (AKTUALIZACJA MARCOWA)