Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806). Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:
 
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
 
SEKRETARZ GMINY PSZCZÓŁKI
 
SKARBNIK GMINY PSZCZÓŁKI
 
ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY PSZCZÓŁKI
 
RADNI GMINY PSZCZÓŁKI
 
KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 
OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
 
 
Zgodnie z w/w ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.

Liczba odsłon:15098
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2017-05-22 08:59:33
Treść wytworzył(a): Rafał Laskowski, 2008-09-26 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-05-22 08:57:59