Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Sołectwo Skowarcz

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2023-02-02 14:57:25Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-03-11 09:53:01Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-03-11 09:52:42Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-04-29 14:37:48Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-03-14 10:04:32Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-01-17 13:09:42Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2017-04-12 11:29:21Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2016-01-19 10:13:04Laskowski RafałAktualizacja dokumentu