Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-07-03 10:12:40Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-07-03 10:12:06Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-04-10 13:41:35Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-04-10 13:41:07Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2017-03-17 14:17:43Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2017-03-17 14:17:04Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2017-03-17 14:10:46Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2017-03-17 13:59:50Laskowski RafałUtworzenie dokumentu