Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Podatek od nieruchomości

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-04-17 13:46:49Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:46:30Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:44:06Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:14:37Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:12:47Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:11:50Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:10:04Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:09:23Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:08:44Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:05:20Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 09:02:43Laskowski RafałUtworzenie dokumentu