Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Podatek od środków transportowych

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-01-12 13:04:13Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2021-03-02 11:18:52Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2021-03-02 11:18:08Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-06-16 11:01:24Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-06-16 10:55:20Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:11:44Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:08:19Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:06:31Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:05:27Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:04:11Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:03:30Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:02:24Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:01:18Laskowski RafałUtworzenie dokumentu