Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-08 08:41:38Brzozowski RafalAktualizacja dokumentu
2021-03-08 08:41:15Brzozowski RafalAktualizacja dokumentu
2021-03-08 08:40:15Brzozowski RafalAktualizacja dokumentu
2021-03-08 08:40:00Brzozowski RafalAktualizacja dokumentu
2021-03-02 11:12:23Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2021-03-02 11:12:10Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:43:02Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:38:35Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:38:02Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:37:37Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:37:03Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:35:54Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:18:10Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:16:50Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:15:43Laskowski RafałUtworzenie dokumentu