Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-04-26 09:34:51Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:34:08Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:33:32Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:32:30Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:31:43Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:30:31Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:29:28Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:26:04Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-04-26 09:23:54Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:42:38Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:42:22Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:41:32Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:40:31Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:39:49Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:39:28Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:28:49Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:28:17Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:28:09Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2020-04-17 13:25:57Laskowski RafałUtworzenie dokumentu