Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Oświadczenia majątkowe ecoprobe

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2022-05-16 08:30:38Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-05-16 08:30:36Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2021-06-14 09:29:53Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2021-06-14 09:29:40Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2021-06-14 09:24:49Laskowski RafałUtworzenie dokumentu