Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Działalność lobbingowa

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2023-01-31 12:58:15Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2023-01-31 12:58:09Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-02-01 14:58:06Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2022-02-01 14:56:11Laskowski RafałUtworzenie dokumentu