Urząd Gminy w Pszczółkach

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie PDF
Oświadczenie osoby ubiegajacej się o zatrudnienie PDF
Zgoda na przetwarzanie danych osobowy i klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie PDF