Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Wzory formularzy >> OCHRONA ŚRODOWISKA


   
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (dla osób fizycznych) PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dla firm) PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDF