Urząd Gminy w Pszczółkach

Oświadczenie majątkowe radnego gminy PDF ODT
Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego PDF ODT