Urząd Gminy w Pszczółkach
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej dzieci i młodzieży PDF
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w sporcie dzieci i mlodzieży PDF
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w sporcie i artystyczne dla studentów PDF
Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego PDF
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników PDF
   
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis XLS
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis PDF
Oświadczenie o nieotrzymani pomocy de minimis PDF
Oświadczenie o wysokości refundacji z ohp i poniesionych kosztach PDF