Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 
Komunikaty i Informacje Komisarza Wyborczego dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w okręgu wyborczym Nr 14
 
WYNIK WYBORÓW NA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
 
WYNIK WYBORÓW do Rady Gminy Pszczółki
 
Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 października 2018r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych.
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZÓŁKI o sporządzeniu spisu wyborców
 
UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 2 października 2018 w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 2 października 2018 o zarejestrowanych kandydatach na wójta
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 2 października 2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 2 paździrnika 2018 o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych 
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego I w Gdańsku z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych.
 
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZYCZEGO W GDAŃSKU I  z dnia 19 września 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
 
Głosowanie korespondencyjne:
zał 1.
zał 2.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pszczółki i kandydatów na wójta gminy Pszczółki

 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach.
 
KOMUNIKAT - Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisjach wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie mogą zgłaszać swoje kandydatury w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w godzinach pracy urzędu
 
https://wybory2018.pkw.gov.pl/ - strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
 
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 23 sierpnia 2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach w wyborach do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 54/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do umieszczania plakatów wyborczych
 
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.