Urząd Gminy w Pszczółkach

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pdf xlsx