Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Wzory formularzy >> GOSPODARKA ODPADAMI  
   
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy PDF