Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna >> Zamówienia publiczne >> USŁUGI
<2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008>
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz odczyty i plombowania wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki 18.12.2013
 
Usuwanie awarii sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pszczółki 05.12.2013
 
Świadczenie usług pocztowych w 2014 roku 02.12.2013
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 zł 25.11.2013
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rębielczu i Kleszczewku, usuwanie awarii sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz odczyty i plombowania wodomierzy na terenie gminy Pszczółki 10.09.2013
 

Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania 29.08.2013

 

Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania 12.08.2013

 

Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania 02.08.2013

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pszczółki 17.04.2013

 
Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych w gminie Pszczółki 06.03.2013
 
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku 05.03.2013