Urząd Gminy w Pszczółkach

Poglądowa mapa gminy Pszczółki

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, który jest "urzędowym publikatorem teleinformatycznym". BIP udostępnia informacje publiczne w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.