Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Władze Gminy >> KOMPETENCJE SKARBNIKA


  • Zapewnienie realizacji polityki finansowej gminy,
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości w sposób ciągły, bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
  • nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu, przygotowanie projektów zarządzeń i uchwał budżetowych oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
  • zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy,
  • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1988
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2009-11-20 11:16:08
Treść wytworzył(a): Rafał Laskowski, 2008-10-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-11-20 11:15:49