Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Remont dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki, z dnia 2017-04-04
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2017-04-20
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2017-04-20 14:49:55

II. TREŚĆ

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 7
SIWZ_Równanie dróg-04.04.2017.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, Rysunki, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. techniczna, rys., ST.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_22317040413370.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 7 - po modyfikacji
SIWZ_Równanie dróg-06.04.2017 - Modyfikacja.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót - po modyfikacji
SKMBT_22317040713330.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, Rysunki, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po modyfikacji
SKMBT_22317040715510.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SKMBT_22317040716070.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Pismo do Wykonawców - modyfikacja SIWZ
SKMBT_22317040714531.pdf

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22317042014282.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_22317042014281.pdf

Liczba odsłon:91
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2017-04-20 14:49:55
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2017-04-04 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-04-07 16:07:36