Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Daliowej, z dnia 2017-06-14
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2017-06-29
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2017-06-29 15:07:37

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_22317061415531.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ - wodociąg i kanalizacja Daliowa.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Dok. projektowa - Skowarcz, ul. Daliowa.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót
specyfikacja.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
PRZEDMIAR -SIEĆ WODOCIĄGOWA 90PE, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 200PCV.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22317062914511.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_22317062914510.pdf

Liczba odsłon:105
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2017-06-29 15:07:37
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2017-06-14 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-14 16:13:58