Urząd Gminy w Pszczółkach

Historia zmian strony: Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty i plombowania wodomierzy oraz wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Pszczółki

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-02-28 09:56:26Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-01-25 10:35:54Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-01-10 15:29:31Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-01-02 14:19:58Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-01-02 14:11:22Knut EwaUtworzenie dokumentu