Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r., z dnia 2018-03-20
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-04-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-07-13 08:50:31

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-OJS055-122899-pl.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 5 do nr 7
SIWZ odpady komunalne - 2018-2020.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018-2020.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczółki
U_XXVII_234_17.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
espd-request.xml

Załącznik nr 4 do SIWZ - Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Zał. nr 4 do SIWZ - Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
SKMBT_C22018041611582.pdf

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018042507320.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018061209280.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odpady 2018.pdf