Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r., z dnia 2018-03-20
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-04-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-07-13 08:50:31


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS055-122899-pl.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2018-OJS055-122899-pl.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-20 11:42:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 5 do nr 7 SIWZ odpady komunalne - 2018-2020.doc Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ odpady komunalne - 2018-2020.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-20 11:43:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018-2020.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018-2020.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-20 11:43:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczółki U_XXVII_234_17.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: U_XXVII_234_17.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-20 11:44:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) espd-request.xml Szczegóły pliku
Nazwa: espd-request.xml
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-20 11:46:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: xml

Załącznik nr 4 do SIWZ - Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) Zał. nr 4 do SIWZ - Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 4 do SIWZ - Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-03-20 11:47:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Odpowiedź na pytanie Wykonawcy SKMBT_C22018041611582.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018041611582.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-16 13:00:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert SKMBT_C22018042507320.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018042507320.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-25 10:02:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania SKMBT_C22018061209280.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018061209280.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 10:42:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odpady 2018.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - odpady 2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-13 08:50:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf