Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Utrzymanie obiektów sportowych oraz terenów zieleni w Gminie Pszczółki, z dnia 2018-03-29
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-04-09
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-05-24 14:09:38

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_C22018032914230.pdf

SIWZ wraz z załącznikami
SIWZ_zieleń_2018.03.29.doc

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22318040913150.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018042014050.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf