Urząd Gminy w Pszczółkach

Zgłoszenie działalności gospodarczej,

zawieszenie działalności gospodarczej,

zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,

wznowienie działalności gospodarczej,

zamknięcie działalności gospodarczej.

CEIDG-1 PDF Instrukcja
Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej. - PDF -
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży - PDF -
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. - PDF -
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiebiorcy którego działalnośc polega na organizowaniu przyjęć - PDF -
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 - PDF -

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy przejść na stronę: www.ceidg.gov.pl i postępować według wskazówek tam umieszczonych. Wniosek należy podpisać przy pomocy bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.