Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Przebudowa przepustów przy ul. Polnej w Pszczółkach i przy ul. Zielonej w Kleszczewku, z dnia 2018-05-08
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-05-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-05-24 11:30:16


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu przepusty.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu przepusty.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:40:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

SIWZ przepusty - 08.05.2018 r..doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ przepusty - 08.05.2018 r..doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:41:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część I

Zał. nr 1 do SIWZ -Część I - Dokumentacja projektowa - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ -Część I - Dokumentacja projektowa - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:42:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 10.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opinia geotechniczna - Część I

Zał. nr 1 do SIWZ - Część I - Opinia geotechniczna - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Część I - Opinia geotechniczna - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:43:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część II

Zał. nr 1 do SIWZ -Część II - Dokumentacja projektowa - Kleszczewko, ul. Zielona.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ -Część II - Dokumentacja projektowa - Kleszczewko, ul. Zielona.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:43:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 8.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opinia geotechniczna - Część II

Zał. nr 1 do SIWZ - Część II - Opinia geotechniczna - Klesczewko, ul. Zielona.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Część II - Opinia geotechniczna - Klesczewko, ul. Zielona.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:44:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Część I

Zał. nr 2 do SIWZ - Część I - ST - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - Część I - ST - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:45:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 3.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Część II

Zał. nr 2 do SIWZ - Część II - ST - Kleszczewko ul. Zielona.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - Część II - ST - Kleszczewko ul. Zielona.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:45:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 4.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Część I

Zał nr 3 do SIWZ - Część I - Przedmiar robót - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał nr 3 do SIWZ - Część I - Przedmiar robót - Pszczółki, ul. Polna.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:46:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Część II

Zał nr 3 do SIWZ - Część II - Przedmiar robót - Kleszczewko, ul. Zielona.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał nr 3 do SIWZ - Część II - Przedmiar robót - Kleszczewko, ul. Zielona.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-08 15:47:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018052312400.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018052312400.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-23 13:55:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-24 11:30:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf