Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Przebudowa przepustów przy ul. Polnej w Pszczółkach i przy ul. Zielonej w Kleszczewku, z dnia 2018-05-08
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-05-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-05-24 11:30:16

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu przepusty.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ przepusty - 08.05.2018 r..doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część I
Zał. nr 1 do SIWZ -Część I - Dokumentacja projektowa - Pszczółki, ul. Polna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opinia geotechniczna - Część I
Zał. nr 1 do SIWZ - Część I - Opinia geotechniczna - Pszczółki, ul. Polna.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Część II
Zał. nr 1 do SIWZ -Część II - Dokumentacja projektowa - Kleszczewko, ul. Zielona.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opinia geotechniczna - Część II
Zał. nr 1 do SIWZ - Część II - Opinia geotechniczna - Klesczewko, ul. Zielona.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Część I
Zał. nr 2 do SIWZ - Część I - ST - Pszczółki, ul. Polna.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Część II
Zał. nr 2 do SIWZ - Część II - ST - Kleszczewko ul. Zielona.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Część I
Zał nr 3 do SIWZ - Część I - Przedmiar robót - Pszczółki, ul. Polna.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Część II
Zał nr 3 do SIWZ - Część II - Przedmiar robót - Kleszczewko, ul. Zielona.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018052312400.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:180
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-05-24 11:30:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-05-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-24 11:25:52