Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Remont nawierzchni dróg stanowiących własność gminy Pszczółki, z dnia 2018-05-10
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-05-25
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-06-01 13:25:32

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 8
SIWZ - remont dróg 2018 10.05.2018.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Założenia projektowe
Zał. nr 1 do SIWZ - Założenia projektowe.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Zał. nr 2 do SIWZ - ST.doc

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

BRAK

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_C22018060111510.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:167
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-06-01 13:25:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-05-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-10 17:41:10