Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa i remont oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki - 05.07.2018 r., z dnia 2018-07-05
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-07-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-19 15:11:56


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-05 15:18:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

SIWZ oświetlenie 2018 - 05.07.2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ oświetlenie 2018 - 05.07.2018.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-05 15:18:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. I.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:30:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 10.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 1

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 1.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 1.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:34:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 22.82 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 2

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 2.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:35:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. III

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. III.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. III.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:36:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I

Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:37:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Cz. II

Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. II.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. II.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:38:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Cz. III

Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. III.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. III.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:39:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 3.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. I

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:40:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. II

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II.odt
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II.odt
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:41:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. III

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. III.odt
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. III.odt
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-18 16:41:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: odt


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

SKMBT_C22018071914570.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018071914570.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-19 16:04:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.07.2018 r.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.07.2018 r.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-19 16:05:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018072707261.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018072707261.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-27 08:37:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie część I i II

SKMBT_C22018072713010.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018072713010.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-27 14:11:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie wyniku postępowania - część III

SKMBT_C22018083008113.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018083008113.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-30 10:13:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZPZ.271.1.272018.EK-AGO.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZPZ.271.1.272018.EK-AGO.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-19 15:11:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf