Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa i remont oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki - 05.07.2018 r., z dnia 2018-07-05
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-07-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-19 15:11:56

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ oświetlenie 2018 - 05.07.2018.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. I.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 1
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 1.docx

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 2
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 2.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. III
Załącznik nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. III.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I
Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Cz. II
Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. II.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Cz. III
Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. III.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. I
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. II
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II.odt

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. III
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. III.odt

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
SKMBT_C22018071914570.pdf

IV. KOMUNIKATY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.07.2018 r.pdf

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018072707261.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie część I i II
SKMBT_C22018072713010.pdf

Ogłoszenie wyniku postępowania - część III
SKMBT_C22018083008113.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZPZ.271.1.272018.EK-AGO.pdf

Liczba odsłon:152
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-09-19 15:11:56
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-07-05 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-08-30 10:13:09