Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 05.07.2018 r., z dnia 2018-07-05
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-07-13
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-07-18 18:22:06

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 10
SIWZ - 05.07.2018.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa sytuacyjna
Zał nr 1 do SIWZ - mapa dowozy uczniów.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Regulamin dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki (Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11.07.2012 r.)
Zał. nr 2 - Zarządzenie - regulamin dowozów.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018071310560.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_C22018071812170.pdf