Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Modernizacja ujęcia wody w Różynach - 06.07.2018 r., z dnia 2018-07-06
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-07-24
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-07-24 14:26:57

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ Modernizacja ujęcia wody w Różynach.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Pismo do Wykonawców - modyfikacja SIWZ
SKMBT_C22018071312120.pdf

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - branża budowlana
ST - branża budowlana.pdf

IV. KOMUNIKATY

BRAK

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_C22018072413130.pdf

Liczba odsłon:107
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-07-24 14:26:57
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-07-06 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-13 13:33:01