Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Modernizacja ujęcia wody w Różynach - 06.07.2018 r., z dnia 2018-07-06
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-07-24
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-07-24 14:26:57


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-06 13:58:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

SIWZ Modernizacja ujęcia wody w Różynach.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ Modernizacja ujęcia wody w Różynach.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-06 13:58:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-06 14:01:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 54.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-06 14:03:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 46.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-06 14:03:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 13.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Pismo do Wykonawców - modyfikacja SIWZ

SKMBT_C22018071312120.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018071312120.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-13 13:32:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - branża budowlana

ST - branża budowlana.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: ST - branża budowlana.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-13 13:32:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY

BRAK


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

SKMBT_C22018072413130.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018072413130.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-24 14:26:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf