Urząd Gminy w Pszczółkach

Informacja o gruntach IR-1 PDF  
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 PDF  
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 PDF  
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 PDF  
Deklaracja na podatek rolny DR-1 PDF  
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 PDF  
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 PDF  
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 PDF  
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 PDF  
Załącznik do informacji o niruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 PDF  
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 PDF  
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 PDF  
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 PDF  
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 PDF  
Informacja o lasach IL-1 PDF  
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 PDF  
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 PDF  
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 PDF  
Deklaracja na podatek leśny DL-1 PDF  
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 PDF  
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 PDF  
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 PDF DOCX
Załącznik do deklaracji DT-1/A PDF DOCX
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą zobowiązań podatkowych PDF DOCX

 

 

Podatki i należności niepodatkowe stanowiące dochody Gminy Pszczółki należy wpłacać na nr konta gminy w  BS Pszczółki 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007.