Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa i remont oświetlenia na terenia Gminy Pszczółki - 02.08.2018 r., z dnia 2018-08-02
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-08-20
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-21 11:51:05

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ oświetlenie 2018 - 02.08.2018.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. I.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 1
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 1.docx

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 2
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 2.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I
Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. II
Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. II.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II.odt

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
SKMBT_22318081312500.pdf

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018082010190.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018090610550.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
https___bzp.uzp.gov - ogł. o udzieleniu zamówienia.pdf

Liczba odsłon:120
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-09-21 11:51:05
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-08-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-06 12:08:23