Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa i remont oświetlenia na terenia Gminy Pszczółki - 02.08.2018 r., z dnia 2018-08-02
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-08-20
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-21 11:51:05


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 14:59:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

SIWZ oświetlenie 2018 - 02.08.2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ oświetlenie 2018 - 02.08.2018.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:01:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. I.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:03:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 10.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 1

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 1.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 1.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:08:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 22.82 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II - 2

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 2.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. proj. - Cz. II - 2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:08:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I

Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:09:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. II

Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. II.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Cz. II.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:10:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:11:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II.odt
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II.odt
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-02 15:11:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: odt


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

SKMBT_22318081312500.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_22318081312500.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-13 14:09:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018082010190.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018082010190.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-20 12:05:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania

SKMBT_C22018090610550.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018090610550.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-06 12:08:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

https___bzp.uzp.gov - ogł. o udzieleniu zamówienia.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov - ogł. o udzieleniu zamówienia.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-21 11:50:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf