Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Modernizacja ujęcia wody w Różynach - 28.08.2018 r., z dnia 2018-08-28
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-09-12
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-10-26 13:24:48


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-28 10:42:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

SIWZ Modernizacja ujęcia wody w Różynach.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ Modernizacja ujęcia wody w Różynach.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-28 10:43:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-28 10:45:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 54.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR - 1.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR - 1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-28 10:47:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 46.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2

Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR - 2.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR - 2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-28 10:47:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-28 10:48:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 12.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018091214310.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018091214310.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 15:31:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania

SKMBT_C22018092809220.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018092809220.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-28 11:33:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-26 13:23:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf