Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Modernizacja ujęcia wody w Różynach - 28.08.2018 r., z dnia 2018-08-28
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-09-12
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-10-26 13:24:48

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ Modernizacja ujęcia wody w Różynach.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1
Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR - 1.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2
Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiR - 2.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018091214310.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018092809220.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:174
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-10-26 13:24:48
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-08-28 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-28 11:33:32