Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa wodociągu w Różynach na ul. Gdańskiej - 31.08.2018 r., z dnia 2018-08-31
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-09-17
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-17 12:30:47


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:13:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ - wodociąg Różyny ul. Gdańska.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ - wodociąg Różyny ul. Gdańska.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:13:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:14:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 11.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 2 do SIWZ - SST.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - SST.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:14:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:14:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Zmiana materiałowa

Zał. nr 10 do SIWZ.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 10 do SIWZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:15:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY

BRAK


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

SKMBT_C22018091711250.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018091711250.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-17 12:30:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf