Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa wodociągu w Różynach na ul. Gdańskiej - 31.08.2018 r., z dnia 2018-08-31
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-09-17
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-17 12:30:47

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf

SIWZ wraz z załącznikami
SIWZ - wodociąg Różyny ul. Gdańska.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Zał. nr 2 do SIWZ - SST.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Zmiana materiałowa
Zał. nr 10 do SIWZ.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

BRAK

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_C22018091711250.pdf

Liczba odsłon:108
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-09-17 12:30:47
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-08-31 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-08-31 10:15:20