Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, z dnia 2018-09-12
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-09-24
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-09-28 10:58:09


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:36:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do nr 5 SIWZ kredyt 2018.doc Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ kredyt 2018.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:13:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1.1. do SIWZ 1. Statut Gminy Pszczółki.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 1. Statut Gminy Pszczółki.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:15:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 12.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.2. do SIWZ 2. Zaświadczenie o powałaniu Wójta.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 2. Zaświadczenie o powałaniu Wójta.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:16:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.3. do SIWZ 3. Uchwała powołanie Skarbnika Gminy.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 3. Uchwała powołanie Skarbnika Gminy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:16:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.4. do SIWZ 4. Zaświadczenie o numerze REGON.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 4. Zaświadczenie o numerze REGON.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:17:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.5. do SIWZ 5. Zaświadczenie nr NIP.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 5. Zaświadczenie nr NIP.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:18:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.6. do SIWZ 6. WPF 2018-2022.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 6. WPF 2018-2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:18:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 4.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.7. do SIWZ 7. Uchwała XXXI_299_17 - budżet 2018 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 7. Uchwała XXXI_299_17 - budżet 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:21:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 11.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.8. do SIWZ 8. Uchwała 182_g260_P_V_17 - opinia projekcie budżetu na 2018 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 8. Uchwała 182_g260_P_V_17 - opinia projekcie budżetu na 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:21:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.9. do SIWZ 9. Uchwała 181_g260_F_V_17 - opinia o WPF na lata 2018-2022.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 9. Uchwała 181_g260_F_V_17 - opinia o WPF na lata 2018-2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:22:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.10. do SIWZ 10. Uchwała 011_g260_D_V_18 - opinia o planowanej kwocie długu na lata 2018-2022.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 10. Uchwała 011_g260_D_V_18 - opinia o planowanej kwocie długu na lata 2018-2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:22:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.11. do SIWZ 11. Uchwała XXXVII_345_18 - zmiana budżety na 2018 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 11. Uchwała XXXVII_345_18 - zmiana budżety na 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:22:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.12. do SIWZ 12. Uchwała XXXVII_346_18 - zmiana WPF na lata 2018-2022.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 12. Uchwała XXXVII_346_18 - zmiana WPF na lata 2018-2022.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:23:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 3.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.13. do SIWZ 13. Uchwała 125_g260_K_V_18 - opinia o możliwości spłaty kredytu.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 13. Uchwała 125_g260_K_V_18 - opinia o możliwości spłaty kredytu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:23:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.14. do SIWZ 14. Uchwała XVI_133_16 - absolutorium 2015 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 14. Uchwała XVI_133_16 - absolutorium 2015 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:24:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.15. do SIWZ 15. Uchwała XXVII_228_17 - absolutorium 2016 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 15. Uchwała XXVII_228_17 - absolutorium 2016 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:24:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.16. do SIWZ 16. Uchwała XXXIX_353_18 - absolutorium 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 16. Uchwała XXXIX_353_18 - absolutorium 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:24:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.17. do SIWZ 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2015 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2015 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:25:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 20.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.18. do SIWZ 18. Uchwała 036_g260_R-II_16 - opinia o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 18. Uchwała 036_g260_R-II_16 - opinia o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:26:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.19. do SIWZ 19 . Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 19 . Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:27:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 23.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.20. do SIWZ 20. Uchwała 051_g260_R_IV_17 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżety za 2016 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 20. Uchwała 051_g260_R_IV_17 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżety za 2016 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:28:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.21. do SIWZ 21. Zarządzenie 16_18 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 21. Zarządzenie 16_18 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:29:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 23.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.22. do SIWZ 22. Uchwała 068_g260_R_V_18 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 22. Uchwała 068_g260_R_V_18 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:30:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.23. do SIWZ 23. Sprawozdania Rb- NDS, RbZ, bN, Rb28S, Rb27S za pierwsze półrocze 2018 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 23. Sprawozdania Rb- NDS, RbZ, bN, Rb28S, Rb27S za pierwsze półrocze 2018 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:31:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 19.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.24. do SIWZ 24. Sprawozdanie RbN za 2015 r., 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 24. Sprawozdanie RbN za 2015 r., 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:31:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.25. do SIWZ 25. Sprawozdanie Rb-Z za 2015 r., 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 25. Sprawozdanie Rb-Z za 2015 r., 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:32:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.26. do SIWZ 26. Skonsolidowany Bilans za 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 26. Skonsolidowany Bilans za 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:32:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.27. do SIWZ 27. Racunek zysków i strat za 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 27. Racunek zysków i strat za 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:33:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.28. do SIWZ 28. Zestawienie zmian w funduszu za 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 28. Zestawienie zmian w funduszu za 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:33:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.29. do SIWZ 29. Bilans z wykonania budżetu za 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 29. Bilans z wykonania budżetu za 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:34:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.30. do SIWZ 30. Bilans jednostki za 2016 r., 2017 r..pdf Szczegóły pliku
Nazwa: 30. Bilans jednostki za 2016 r., 2017 r..pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-12 14:34:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 2.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Odpowiedź na pytanie Wykonawcy SKMBT_C22018091914230.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018091914230.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-19 15:27:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia https___bzp.uzp.gov.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-19 15:27:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie Ogłoszenie wyniku postepowania - unieważnienie - 28.09.2018.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie wyniku postepowania - unieważnienie - 28.09.2018.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-28 10:58:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc