Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa wodociągu w Różynach na ul. Gdańskiej, z dnia 2018-09-17
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-10-02
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-10-02 12:06:06


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-17 13:32:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ - wodociąg Różyny ul. Gdańska - 17.09.2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ - wodociąg Różyny ul. Gdańska - 17.09.2018.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-17 13:36:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:14:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 11.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 2 do SIWZ - SST.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - SST.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:14:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:14:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Zmiana materiałowa

Zał. nr 10 do SIWZ.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 10 do SIWZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-31 10:15:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018100210280.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018100210280.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-02 11:30:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

SKMBT_C22018100211032.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018100211032.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-02 12:06:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf