Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Remont i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Gminy Pszczółki oraz umocnienie skarpy przy ul. Zacisze w Rębielczu, z dnia 2018-09-21
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-10-08
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-10-08 16:13:03

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego - 21.09.2018.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 8
SIWZ chodniki i skarpa w Rębielczu.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Założenia projektowe i przedmiar robót
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis techniczny, Przedmiar.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Zał. nr 2 do SIWZ - STWiR.doc

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

BRAK

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie
SKMBT_C22018100815030.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:151
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-10-08 16:13:03
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-09-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-21 12:53:37