Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Remont i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie Gminy Pszczółki oraz umocnienie skarpy przy ul. Zacisze w Rębielczu, z dnia 2018-09-21
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-10-08
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-10-08 16:13:03


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego - 21.09.2018.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego - 21.09.2018.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-21 12:44:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 8

SIWZ chodniki i skarpa w Rębielczu.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ chodniki i skarpa w Rębielczu.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-21 12:48:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Założenia projektowe i przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis techniczny, Przedmiar.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis techniczny, Przedmiar.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-21 12:52:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 2 do SIWZ - STWiR.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - STWiR.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-09-21 12:53:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY

BRAK


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

SKMBT_C22018100815030.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018100815030.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-08 16:12:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf