Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach, z dnia 2018-12-04
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-12-12
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2019-01-15 12:08:35

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego - 04.12.2018.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do nr 7
SIWZ_-_wywóz odpadów z OŚ 04.12.2018.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018121211520.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018121408080.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
https___bzp.uzp.gov - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf