Urząd Gminy w Pszczółkach

Postanowienie nr 480/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 09.07.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Pszczółki
 
Postanowienie nr 479/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 09.07.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Pszczółki
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r.
 
Postanowienie nr 462/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 08.07.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w gminie Pszczółki
 
Postanowienie nr 461/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 08.07.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Pszczółki
 
ZARZĄDZENIE Nr 61 /20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
INFORMACJA - dnia 7 lipca 2020 r. (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców.
 
Postanowienie nr 395/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28.06.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Pszczółki
 
Postanowienie nr 233/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24.06.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w gminie Pszczółki
 
Postanowienie nr 203/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23.06.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w gminie Pszczółki
 
Postanowienie nr 202/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23.06.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Pszczółki
 
Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gm. Pszczółki
 
Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
Postanowienie nr 171/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 22.06.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w gminie Pszczółki
 
Postanowienie nr 143/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15.06.2020r. w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Pszczółki
 
informacje dot. zwołania pierwszych posiedzeń OKW w gm. Pszczółki
 
Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację określonych zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
Postanowienie nr 18/20 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15.06.2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Postanowienie nr 18/20 Komiszrza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15.06.2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 12.06.2020r.
 
USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
 
elektroniczne usługi wyborcze
 
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
 
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r.
 
Uchwała PKW w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów wyborach Prezydent RP
 
PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
 
WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW
 
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B*
 
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
INFORMACJA w sprawie udostępnienia spisu wyborców do wglądu
wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 14.04.2020r.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczółki w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
POSTANOWIENIE Nr 32/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
Informacja dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
 
Zarządzenie nr 19/20 z 16.03.2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację określonych zadań na obszarze gminy Pszczółki.
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej