Urząd Gminy w Pszczółkach

 

ZARZĄDZENIE Nr 82/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Rozkład jazdy na dzień wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Zarządzenie Nr 79/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zapewnienia obsługi techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie gminy Pszczółki w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Nr 172/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Nr 168/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 października 2023 r.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Postanowienie Nr 120/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pszczółki do stanu faktycznego
Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Pszczółki
Zarządzenie nr 66/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Zarządzenie Nr 64/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 r.