Urząd Gminy w Pszczółkach

Wniosek o wydanie aktu małżeństwa PDF
Wniosek o wydanie aktu urodzenia PDF
Wniosek o wydanie aktu zgonu PDF
   
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) PDF