Urząd Gminy w Pszczółkach

Wniosek o nadanie numeru budynku PDF DOC
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miesjcowym planie zagospodarowania przestrzennego PDF ODT
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki PDF ODT
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF DOC
Wniosek o nadanie nazwy ulicy PDF DOC
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiazującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego PDF DOC