Urząd Gminy w Pszczółkach

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel PDF  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu PDF DOC
Zgłoszenie pobytu stałego PDF  
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego PDF  
Zgłoszenie pobytu czasowego PDF  
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego PDF  
Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy PDF  
     
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) PDF  
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) PDF  
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL PDF