Urząd Gminy w Pszczółkach

Wójt Gminy Pszczółki ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej
Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2023-2024 
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO „PSZCZÓŁKA MAJA” W PSZCZÓŁKACH
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, realizowanego przez Gminę Pszczółki
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej 
 
OGŁOSZENIE 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej 
 
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
OGŁOSZENIE
ws. otwartego konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, wykonywanego przez Gminę Pszczółki.
 
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej.
 
OGŁOSZENIE
ws. otwartego konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, wykonywanego przez Gminę Pszczółki.